ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Επισκέπτες 206649

Επιστολές

 1. PDFΕ.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ Γ.Σ.Σ.Ε: (16/01/12) PDF
 2. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ Ε.Κ.Κ: (02/04/12) PDF
 3. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ Ε.Κ.Κ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: (26/10/12) PDF
 4. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ ΕΡΤ: (20/01/12) PDF
 5. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ ΕΡΤ: (10/10/12) PDF
 6. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ ΕΡΤ: (02/11/12) PDF
 7. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ ΕΡΤ: (14/11/12) PDF
 8. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ E.K.K.: (11/12/12) PDF
 9. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ: (13/12/12) PDF
 10. E.K.K. ΠΡΟΣ E.T.E.K.T: (23/01/13) PDF
 11. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ Ο.Α.Ε.Δ: (06/04/13) PDF
 12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ Ε.Τ.Ε.Κ.Τ: (22/03/12) PDF
 13. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: (05/04/12) PDF
 14. Ε.Τ.Ε.Κ.Τ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ: (23/04/12) PDF
 15. Ε.Κ.Κ ΠΡΟΣ Ε.Τ.Ε.Κ.Τ: (18/07/13) PDF
 16. ΔΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ  PDF