Ν. 3905/2010 (Νόμος για τον κινηματογράφο)

Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις. Για να διαβάσετε το νόμο πατήστε:Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/23-12-10)