Συνάδελφε Κώστα, καλό ταξίδι.
 
Κώστας Μυζήθρας - Α΄ Ηλεκτρολόγος Φωτιστής