ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Επισκέπτες 121891

Γνωμοδότηση 539/2011 (ΣΤ΄Τμ. Ν.Σ.Κ.)

ΦΕΚ 1448/17-6-2011 (Σ.Σ.Ε.)

ΦΕΚ 1448 17-6-2011 Σ.Σ.Ε.

 

Πληροφορίες για όλα τα ενδιαφερόμενα λογιστήρια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ημερομισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β” της παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.
Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

 

Ν. 1264/1982 (Συνδικαλιστικός)

Ν. 1264/1982 (Συνδικαλιστικός)

Επεξηγήσεις Νόμου Παρακράτησης Φόρου

Επεξηγήσεις Νόμου Παρακράτησης Φόρου

Ν. 2173/1993 (Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης)

Ν. 2173/1993 (Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης)

Ν. 4144/2013 (Αντιμετώπιση παραβατικότητας στη κοινωνική ασφάλιση)

Ν. 4144/2013 ( Αντιμετώπιση παραβατικότητας στη κοινωνική ασφάλιση)

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα πνευματικά δικαιώματα θα βρείτε στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»: www.isocratis.gr

Ν. 2121/1993 (Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα)

N.2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα των Τεχνικών Κινηματογράφου, ορίζεται από το νόμο 2121/1993. Εδώ μπορείτε να δείτε το νόμο με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι το 2007: N. 2121/1993 (με τροποποιήσεις μέχρι το 2007)

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ εδώ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ εδώ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Νόμος Παρακράτησης Φόρου

Νόμος Παρακράτησης Φόρου

Ν. 3905/2010 (Νόμος για τον κινηματογράφο)

Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις. Για να διαβάσετε το νόμο πατήστε:Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/23-12-10)

Εφαρμογή του Ν. 3919/2011

Εφαρμογή του N.3919/2011

Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.)

Απάντηση από τον ΕΦΚΑ ότι ισχύει η 12η ασφαλιστική κλάση:

Για να κατεβάσετε την απάντηση από τον ΕΦΚΑ σε σχετικό ερώτημα της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ για το θέμα της ασφάλισης των εργαζομένων στο θέαμα-ακρόαμα, πατήστε εδώ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΦΚΑ για 12η Ασφ. Κλάση

 

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ: εδώ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΝΣΗΜΑ: εδώ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΆ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 81/14.12.2010 

ΘΕΜΑ : Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4-6 του Ν.1296/82, των αυτοτελώς απασχολούμενων στο θέαμα- ακρόαμα ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Κατάργηση του άρθρου 40 του Ν.1469/84.

Σ.ΕΠ.Ε.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.): εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: εδώ