Μητρώο καλλιτεχνών / έκτακτο επίδομα

Συνάδελφοι,
όσοι δεν έχετε γραφτεί στο μητρώο καλλιτεχνών ​https://artandcultureprofessionals.services.gov.gr/ πρέπει να εγγραφείτε μέχρι τις 10/1/2021.
Διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να πάρετε το έκτακτο επίδομα για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Το ποσό ανέρχεται στα 534 ευρώ για κάθε μήνα και το δικαιούνται όσοι είναι γραμμένοι στο μητρώο καλλιτεχνών και δεν έχουν σύμβαση εργασίας για έναν ολόκληρο ημερολογιακό μήνα.
Όσοι δεν βρίσκετε την ειδικότητά σας, μπορείτε να εγγραφείτε με την ειδικότητα που υπάρχει «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ».
 
Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.