Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι λειτουργεί η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ., όπου μπορείτε να αναζητήσετε όλους τους τίτλους που υπάρχουν στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ένωσης.

Η φυσική βιβλιοθήκη λειτουργεί για τα μέλη της Ένωσης μετά από συνεννόηση με τη Γραμματεία.

Για να επισκεφθείτε το site της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης πατήστε στη παραπομπή "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΤΕΚΤ" στην αρχική σελίδα του site της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ. ή αλλιώς πατήστε εδώ.