Καλό ταξίδι Συνάδελφε και φίλε.
Διευθυντής φωτογραφίας. Σταμάτης Γιαννούλης.
Η κηδεία θα γίνει την Παρασκευή 29 Απριλίου, στις 13:30 από το κοιμητήριο του Κόκκινου Μύλου.