Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπογράφτηκε για το 2010, μεταξύ της ΕΤΕΚΤ και του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου των παραγωγών του ΣΑΠΟΕ και είναι τα παρακάτω:

Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που αφορά στις κινηματογραφικές παραγωγές πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που αφορά στις τηλεοπτικές παραγωγές πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που αφορά στις διαφημιστικές παραγωγές πατήστε εδώ.