Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εργασίας / Private Fixed-Term Employment Agreements

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ANNOUNCEMENT

Τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που υπογράφτηκε για το 2010, μεταξύ της ΕΤΕΚΤ και του αντιπροσωπευτικότερου σωματείου των παραγωγών του ΣΑΠΟΕ και είναι τα παρακάτω:

Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που αφορά στις κινηματογραφικές παραγωγές πατήστε εδώ.

To read or doawnload the Private Fixed-Term Employment Agreement for Film Productions click here.

Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που αφορά στις τηλεοπτικές παραγωγές πατήστε εδώ.

To read or doawnload the Private Fixed-Term Employment Agreement for Television Productions click here.

Για να διαβάσετε ή να κατεβάσετε το Ιδιωτικό Συμφωνητικό που αφορά στις διαφημιστικές παραγωγές πατήστε εδώ.

To read or doawnload the Private Fixed-Term Employment Agreement for Commercial Productions click here.

Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon