Ν. 2121/1993 (Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα)

N.2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα των Τεχνικών Κινηματογράφου, ορίζεται από το νόμο 2121/1993. Εδώ μπορείτε να δείτε το νόμο με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι το 2007: N. 2121/1993 (με τροποποιήσεις μέχρι το 2007)