ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ & ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Επισκέπτες 241815

Γνωμοδότηση 539/2011 (ΣΤ΄Τμ. Ν.Σ.Κ.)

ΦΕΚ 1448/17-6-2011 (Σ.Σ.Ε.)

ΦΕΚ 1448 17-6-2011 Σ.Σ.Ε.

 

Πληροφορίες για όλα τα ενδιαφερόμενα λογιστήρια

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ημερομισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β” της παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.
Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

 

Ν. 1264/1982 (Συνδικαλιστικός)

Ν. 1264/1982 (Συνδικαλιστικός)

Επεξηγήσεις Νόμου Παρακράτησης Φόρου

Επεξηγήσεις Νόμου Παρακράτησης Φόρου

Ν. 2173/1993 (Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης)

Ν. 2173/1993 (Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης)

Ν. 4144/2013 (Αντιμετώπιση παραβατικότητας στη κοινωνική ασφάλιση)

Ν. 4144/2013 ( Αντιμετώπιση παραβατικότητας στη κοινωνική ασφάλιση)

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα πνευματικά δικαιώματα θα βρείτε στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»: www.isocratis.gr

Ν. 2121/1993 (Πνευματική Ιδιοκτησία και Συγγενικά Δικαιώματα)

N.2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα των Τεχνικών Κινηματογράφου, ορίζεται από το νόμο 2121/1993. Εδώ μπορείτε να δείτε το νόμο με όλες τις τροποποιήσεις του μέχρι το 2007: N. 2121/1993 (με τροποποιήσεις μέχρι το 2007)

 

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ εδώ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ εδώ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Νόμος Παρακράτησης Φόρου

Νόμος Παρακράτησης Φόρου

Ν. 3905/2010 (Νόμος για τον κινηματογράφο)

Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις. Για να διαβάσετε το νόμο πατήστε:Ν. 3905/2010 (ΦΕΚ 219/23-12-10)

Εφαρμογή του Ν. 3919/2011

Εφαρμογή του N.3919/2011

Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην Ι.Κ.Α.)

Απάντηση από τον Ε.Φ.Κ.Α. ότι ισχύει η 12η ασφαλιστική κλάση:

Για να κατεβάσετε την απάντηση από τον ΕΦΚΑ σε σχετικό ερώτημα της ΕΤΕΚΤ-ΟΤ για το θέμα της ασφάλισης των εργαζομένων στο θέαμα-ακρόαμα, πατήστε εδώ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΦΚΑ για 12η Ασφ. Κλάση

 

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ εδώ

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΝΣΗΜΑ εδώ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ εδώ

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΆ

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. Αρ. 81/14.12.2010  ΘΕΜΑ : Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4-6 του Ν.1296/82, των αυτοτελώς απασχολούμενων στο θέαμα- ακρόαμα ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Κατάργηση του άρθρου 40 του Ν.1469/84. ΣΧΕΤ: Οι 137/84 και 36/85 Εγκύκλιοι. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ.115/τ.Α715-7-2010) « Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», με τις οποίες καταργείται η διάταξη του άρθρου 40 του Ν. 1469/84 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους: Ως γνωστόν, με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.1469/84 ( εγκ. 137/84), στους αυτοτελώς απασχολούμενους στο θέαμα-ακρόαμα, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4,5 και 6 του Ν.1296/1982 (θεατρικοί συγγραφείς , μουσικοσυνθέτες, ποιητές, στιχουργοί ,σκηνοθέτες, σκηνογράφοι κ.λ.π) , είχε δοθεί η δυνατότητα απαλλαγής τους ,κατόπιν αιτήσεώς τους, από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην περίπτωση που ασφαλίζονται παράλληλα και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επίσης, με την εγκ.36/85 , η ως άνω δυνατότητα επεκτάθηκε και στους αυτοτελώς απασχολούμενους του θεάματος-ακροάματος, οι οποίοι εξαιτίας άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας είχαν συνταξιοδοτηθεί από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, από 15/7/2010 ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3863/2010, παύει να ισχύει το ανωτέρω δικαίωμα και κατ' επέκταση τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους ή της συνταξιοδότησής τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ Σχόλιο Θεματικής ενότητας ΑΆ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ Τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης ,εταιρίες παραγωγής οπτικοακουστικών έργων για θέματα ασφάλισης των τεχνικών, υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα : Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν.1597/86, «Η σχέση των τεχνικών κινηματογράφου και τηλεόρασης με τις αντίστοιχες επιχειρήσεις παραγωγής είναι σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από τον χαρακτηρισμό αυτού». Επομένως, ως εξαρτημένης εργασίας, το ποσοστό ασφάλισης τους περιλαμβάνει τους κλάδους σύνταξης και ασθένειας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., το Ε.Τ.Ε.Α.Μ., τον Ο.Α.Ε.Δ., Εργατική Εστία και Εργατική Κατοικία. Όσον αφορά την συμπλήρωση της Α.Π.Δ., θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ειδικότητας 314150 με κωδικό πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ) 101 δηλαδή ποσοστό 44,06% για τα πρόσωπα που ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά ως τεχνικοί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από 1/10/81 και εντεύθεν, δηλαδή δεν είχαν ασφαλισθεί στο τ. ΤΣΗΣ & Τ.Θ. πριν αυτό καταργηθεί (1/10/81). Αντίθετα, για τα πρόσωπα που είχαν ασφαλισθεί στο τ. ΤΣΗΣ και Τ.Θ. πριν αυτό καταργηθεί (δηλαδή πριν την 1/10/81), θα χρησιμοποιείται ο κωδικός ειδικότητας 314160 με κωδικό πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ) 461 δηλαδή ποσοστό 49,66% (άρθρο 2 παρ.3 του ν. 1210/81). Σε αμφότερες τις περιπτώσεις ο τύπος αποδοχών είναι ο 16 αφού, σύμφωνα με το άρθρο 47 του N.1597/86, οι ημέρες ασφάλισης ευρίσκονται με την διαίρεση του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών τους με το εκάστοτε τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να προσέχετε και εσείς το κωδικό ειδικότητας 314150 με κωδικό πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ) 101 διότι μπορεί ο λογιστής σας λόγο του σπανίου της ειδικότητας η δυσλειτουργίας του λογιστικού προγράμματος που έχει να κάνει κάποιο λάθος εκ παραδρομής.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  BΆ

Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των αυτοτελώς απασχολούμενων, παλαιών ασφαλισμένων (ασφαλισμένοι πριν την 1/1/93) στο θέαμα-ακρόαμα ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Τ01/550/12.5.2011 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΧΕΤ: Οι 137/84 , 36/85 και 81/10 εγκύκλιοι. Μετά την έκδοση της εγκύκλιο 81/10, κρίθηκε απαραίτητο να δοθούν περισσότερες διευκρινήσεις για την κατανόηση και ορθή εφαρμογή των διατάξεων που κοινοποιήθηκαν, με την εγκύκλιο αυτή. Ως εκ τούτου, σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: Με την ανωτέρω εγκύκλιο , κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.3863/2010 και έγινε γνωστό ότι, από 15/7/2010, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στο θέαμα-ακρόαμα , υποχρεούνται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, παρότι ασφαλίζονται παράλληλα και σε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα, δηλαδή παύει η δυνατότητα απαλλαγής τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που είχε ρυθμισθεί με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.1469/1984 (εγκ.137/84 και 36/85). Με το παρόν έγγραφο διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις αυτές αφορούν μόνον τους «παλαιούς ασφαλισμένους» , δηλ. τους ασφαλισθέντες προ της 1/1/93 και η ασφάλισή τους θα διενεργείται μόνο για τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑ20). Ετσι, από 15/7/10, ελεύθερος επαγγελματίας (ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ) που είναι ταυτόχρονα και σκηνοθέτης , μηχανικός (ασφαλισμένος στο ΤΣΜΕΔΕ ) που είναι ταυτόχρονα και μουσικοσυνθέτης, γιατρός (ασφαλισμένος στο ΤΣΑΥ) που είναι ταυτόχρονα και πεζογράφος κ.λ.π. υποχρεούται και στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ (20%) , εφόσον είναι «παλαιός ασφαλισμένος». Η ανωτέρω διάταξη καταλαμβάνει και τους αυτοτελώς απασχολούμενους στο θέαμα - ακρόαμα, οι οποίοι (εξαιτίας άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας) έχουν καταστεί συνταξιούχοι από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης, π.χ. συνταξιούχος ΤΣΜΕΔΕ που είναι ταυτόχρονα στιχουργός, συνταξιούχος του ΟΑΕΕ που είναι ταυτόχρονα σκηνοθέτης υποχρεούται στην ασφάλιση του κλάδου κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Για τα ανωτέρω πρόσωπα η συμπλήρωση της Α.Π.Δ. θα γίνεται ως εξής: θα χρησιμοποιούνται οι κωδικοί ειδικότητας όπως αναφέρονται στον ΟΣΥΚ ανάλογα με την ιδιότητα του αυτοτελώς απασχολούμενου (π.χ. μουσικοσυνθέτης κωδικός ειδικότητας 275010), κωδικό πακέτου κάλυψης 152, ο οποίος αντιστοιχεί στο ποσοστό ασφάλισης 20% (επιμεριζόμενο σε 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον εργοδότη) με ειδική περίπτωση ασφάλισης 34 (ασφαλισμένοι εξαιρούμενοι από τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος και χρήμα και από το ΕΤΕΑΜ) και τύπο αποδοχών 16. Όσον αφορά τον ΚΑΔ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας από τους κατωτέρω : 9231 ή 9223 ή 9222 ή 9211. Τέλος, όπως αναφέρεται, στο εδάφιο 2 των ανωτέρω διατάξεων (παρ.2 του άρθρου 18 του Ν.3863/2010) , τυχόν προγενέστερη ασφάλιση, από την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών (15/7/10), των ανωτέρω προσώπων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θεωρείται ισχυρή. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΆ

Νέος τρόπος υπολογισµού των ηµερών ασφάλισης των απασχολούµενων στο θέαµα και ακρόαµα. Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1α και 1β του άρθρου 31 του ν. 3518/06 Κατεβάστε την εγκύκλιο σε pdf εδώ. Θεματική ενότητα ΔΆ Ασφάλιση θεατρικών συγγραφέων, μουσικοσυνθετών, σκηνοθετών, ποιητών κ.λπ. – Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4-6 του Ν.1296/1982, των αυτοτελώς απασχολούμενων στο θέαμα – ακρόαμα, ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα – Κατάργηση του άρθρου 40 του Ν.1469/1984 Ιαν.18, 2011 σε Νομοθετικές διατάξεις Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 81/14.12.2010 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/ΑΆ/15.7.2010) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις», με τις οποίες καταργείται η διάταξη του άρθρου 40 του Ν.1469/1984 και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους: Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.1469/1984 (εγκύκλιος 137/1984), στους αυτοτελώς απασχολούμενους στο θέαμα – ακρόαμα, που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υποχρεωτικά και αυτοδίκαια, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Ν.1296/1982 (θεατρικοί συγγραφείς, μουσικοσυνθέτες, ποιητές, στιχουργοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι κ.λπ.), είχε δοθεί η δυνατότητα απαλλαγής τους, κατόπιν αίτησής τους, από την ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στην περίπτωση που ασφαλίζονται παράλληλα και σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα. Επίσης, με την εγκύκλιο 36/1985, η ως άνω δυνατότητα επεκτάθηκε και στους αυτοτελώς απασχολούμενους του θεάματος – ακροάματος, οι οποίοι, εξαιτίας άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας, είχαν συνταξιοδοτηθεί από άλλους φορείς κύριας ασφάλισης. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, από 15.7.2010, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν.3863/2010, παύει να ισχύει το ανωτέρω δικαίωμα και κατΆ επέκταση τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους ή της συνταξιοδότησής τους σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης για άλλη επαγγελματική τους δραστηριότητα . Ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/ΑΆ/15.7.2010)

Σ.ΕΠ.Ε.

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.): εδώ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ: εδώ