Αμοιβολόγιο

Για να κατεβάσετε το Αμοιβολόγιο της ΕΤΕΚΤ που ισχύει από 1/1/2010 πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε μεμονωμένα τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εργασίας πατήστε εδώ.

Η Σ.Σ.Ε. της ΕΤΕΚΤ κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική με το ΦΕΚ 1448Β/17-6-2011. Για να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ, πατήστε εδώ.