Ειδικότητες

Η Ε.Τ.Ε.Κ.Τ – Ο.Τ. από την ίδρυσή της έως τώρα διεκδικούσε και διεκδικεί την παιδεία στον χώρο του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης.
Οι τεχνικοί μέλη της, είναι επαγγελματίες ειδικευμένοι στην ειδικότητα που κατέχει ο καθένας και θέλησή τους είναι το σωματείο να παραμείνει πυρήνας διεκδίκησης της μόρφωσης, της παιδείας και της συνεχούς κατάρτισης πάνω στα νέα δεδομένα και στις νέες τεχνολογίες, καθώς και πυρήνας διεκδίκησης και προάσπισης των δικαιωμάτων που παγκόσμια κατέχουν, ως επαγγελματίες τεχνικοί.
Μετά το πολυνομοσχέδιο στις 30/3/2014 και την κατάργηση της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος / Βεβαίωση Έναρξης Επαγγέλματος που μετατρέπει χωρίς λογική σε ανειδίκευτους εργάτες όλους τους τεχνικούς , το Δ.Σ. της Ένωσης αποφασίζει να υλοποιήσει την πρόταση της προς το Υπουργείο Πολιτισμού που έχει καταθέσει εδώ και 2 χρόνια, η οποία δίνει τη δυνατότητα πιστοποίησης των αποδεδειγμένα επαγγελματιών του χώρου βάσει του έργου τους και αναγνωρίζει την φοίτηση με Κινηματογραφική κατεύθυνση σχολών του εξωτερικού που μέχρι τώρα το Δημόσιο δεν αναγνώριζε, αφήνοντας έτσι χωρίς πιστοποίηση άξιους συναδέλφους.
Η Ε.Τ.Ε.Κ.Τ – Ο.Τ. αναθεωρεί τον τρόπο εγγραφής των νέων μελών της στηρίζοντας τους επαγγελματίες, θέτοντας τις βάσεις για την συνέχιση της ύπαρξης καταρτισμένων – ειδικευμένων τεχνικών.
Σκοπός της Ένωσης είναι οι Τεχνικοί του Κινηματογράφου και της Τηλεόρασης να αποκτήσουν και πάλι την αναγνώριση του επαγγέλματός τους, όπως τους αρμόζει.
Σας παραθέτουμε απόσπασμα του εσωτερικού κανονισμού της Ένωσης που αφορά την εγγραφή νέων μελών:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. – Ο.Τ.

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ., μέλη της Ένωσης μπορούν να γίνουν όσοι ασκούν ως κύριο και βιοποριστικό τους επάγγελμα το επάγγελμα του Τεχνικού οπτικοακουστικού τομέα, ως εργαζόμενοι σε συγκεκριμένη ανά πρόσληψη οπτικοακουστική παραγωγή με σχέση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου στις 30/3/2014 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012», ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η/2 , την απελευθέρωση του επαγγέλματος και την κατάργηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος, μέλη της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. – Ο.Τ. μπορούν να γίνουν όσοι ασκούν τις παρακάτω ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ:

Οι ειδικότητες του Τεχνικού της Βιομηχανίας Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και Οπτικοακουστικών Μέσων, στον τομέα της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και Οπτικοακουστικών έργων εν γένει, καθορίζονται ως εξής:

Α. Κλάδος Διοικητικός- Παραγωγής:

α) Διευθυντής Παραγωγής (Production Manager)
β) Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής (Assistant Production Manager)
γ) Βοηθός Παραγωγής (Set Production Assistant)
δ) Υπεύθυνος Διαχείρισης Χώρων ( Location Manager)
ε) Γραμματέας Παραγωγής (Office Production Assistant)
στ) Γενικών Καθηκόντων (Runner)

Β. Κλάδος Σκηνοθεσίας:

α) Α΄ Βοηθός Σκηνοθέτη ( 1st Assistant Director)
β) Γραμματέας Λήψεων – Σκριπτ (Script Supervisor)
γ) Β΄ Βοηθός Σκηνοθέτη (2nd Assistant Director)
δ) Υπεύθυνος Διανομής Ρόλων (Casting Director)

Γ. Κλάδος Φωτογραφίας:

α) Διευθυντής Φωτογραφίας (Cinematographer / Director of Photography)
β) Φωτιστής (Gaffer)
γ) Χειριστής Κινηματογραφικής – Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης (Camera Operator)
δ) Α΄ Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής – Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης (Focus
Puller)
ε) Β΄ Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής – Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης (Clapper-
Loader)
στ) Τεχνικός Ψηφιακών Μέσων Εικόνας (Digital Imaging Technician)
ζ) Χειριστής Βοηθητικού Βίντεο (Video Assist Operator)
η) Φωτογράφος Σκηνής ( Still Photographer )
θ) Τεχνίτης Εφαρμοστής – Μακινίστας ( Key Grip )
ι) Βοηθός Τεχνίτη Εφαρμοστή- Βοηθός .Μακινίστα (Grip)

Δ. Κλάδος Ηλεκτρολόγων Φωτιστών ( Electrician Department )

α) Α΄ Ηλεκτρολόγος Φωτιστής (Chef Electrician)
β) Ηλεκτρολόγος Φωτιστής (Electrician)
γ) Βοηθός Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων (Assistant Lighting Technician)
δ) Χειριστής Κονσόλας Προγραμματισμού Φωτισμού (Dimmer Board Operator)
ε) Χειριστής Γεννήτριας ( Generator Operator )

Ε. Κλάδος Σκηνογραφίας:

α) Καλλιτεχνικός Σχεδιαστής (Production Designer)
β) Σκηνογράφος (Art Director)
γ) Βοηθός Σκηνογράφου (Assistant Art Director)
δ) Φροντιστής (Props Master)
ε) Φροντιστής Πλατό (lead Man)

ΣΤ. Κλάδος Ενδυματολογίας:

α) Ενδυματολόγος (Costume Designer)
β) Βοηθός Ενδυματολόγου (Assistant Costume Designer)
γ) Αμπιγιέρ / Αμπιγιέζ (Wardrobe)

Ζ. Κλάδος Κατασκευών

α) Διευθυντής Τεχνίτης Σκηνικών ( Construction Manager )
β) Τεχνίτης Σκηνικών (Constructor)
γ) Τεχνίτης Ζωγράφος Σκηνικών (Key Scenic Artist )
δ) Τεχνίτης Πλαστικός Σκηνικών (Plaster)
ε) Εργατοτεχνίτης Σκηνικών

Η. Κλάδος Ήχου:

α) Ηχολήπτης (Sound Recordist)
β) Βοηθός Ηχολήπτη (Boom Operator)
γ) Τεχνικού Μίξης Ήχου (Sound Mixer)
δ) Σχεδιαστής “Ήχου (Sound Designer)

Θ. Κλάδος Μοντάζ:

α) Μοντέρ ( Editor)
β) Βοηθός Μοντέρ (Assistant Editor)
γ) Χειριστής Προγράμματος Συνάρμοσης Εικόνας και Ήχου (Assistant Electronics
Editor)

Ι. Κλάδος Μακιγιάζ- Κομμώσεις:

α) Μακιγιέρ / Μακιγιέζ (Make-up Artist)
β) Βοηθός Μακιγιέρ / Μακιγιέζ (2nd Make-up Artist)
γ) Κομμωτής / Κομμώτρια (Hairdresser)

ΙΑ. Κλάδος Ειδικών Εφέ (Special Effects):

α) Τεχνουργός Ειδικών Εφέ (Special Effects Coordinator)
β) A’ Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφέ (Α’ Assistant Special Effects Coordinator)
γ) Β’ Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφέ (Β’ Assistant Special Effects Coordinator)
δ) Μακιγιέρ / Μακιγιέζ Ειδικών Εφέ (Special FX Make-up)
ε) Τεχνικός Οπτικών Εφέ με χρήση Η/Υ ( Visual Effects Composer)
ζ) Τεχνικός Ηχητικών Εφέ με χρήση Η/Υ

ΙΒ. Κλάδος Τεχνικών Εργαστηρίων Κινηματογραφικών Ταινιών:

α) Τεχνικός Προϊστάμενος Εργαστηρίου
β) Τεχνικός Χρωματικής Επεξεργασίας Εικόνας (Εταλονέρ)
γ) Τεχνικός Εργαστηρίου
δ) Μοντέρ Αρνητικού
ε) Τεχνικός Συντήρησης και Αποκατάστασης Κινηματογραφικών Ταινιών
στ) Τεχνικός Μίξης Ήχου

ΙΓ. Κλάδος Τηλεόρασης

Τεχνικοί Τηλεοπτικού Σταθμού

Οι ειδικότητες του Τεχνικού Τηλεοπτικού Σταθμού, στον τομέα της έρευνας, μελέτης, εγκατάστασης, συντήρησης, παραγωγής, μετάδοσης και εκπομπής Ειδήσεων, Ενημερωτικών, Αθλητικών και Ψυχαγωγικών Εκπομπών, καθορίζονται ως εξής:
Ειδικότητες Τηλεόρασης:
1. Σκηνοθέτης Τηλεόρασης (Television Director)
2. Τεχνικός Κεντρικού Ελέγχου (Master Control Engineer)
3. Τεχνικός Κονσόλας Μίξης Εικόνας (Vision Mixer and Digital Effects Engineer)
4. Τεχνικός Ρύθμισης Εικόνας (CCU Operator-Field Technician Engineer)
5. Τεχνικός Γεννήτριας Χαρακτήρων (Character Generator Engineer)
6. Τεχνικός Ροής Προγράμματος (Continuity Engineer)
7. Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής & Λήψης (RF Engineer)
8. Τεχνικός Ραδιοζεύξεων (Radio Link-Uplink Engineer)
9. Τεχνικός Μεταγραφών και Dubbing (VTR, Video Replay and Dubbing Engineer)
10. Τεχνικός χειριστής Teleprompter (Autocue Teleprompter Operator)
11. Τεχνικός Εγκατάστασης και Συντήρησης (Laboratory Engineer)
12. Τεχνικός Έρευνας, Μελετών και Σύνταξης Προδιαγραφών (Development and Research Engineer)
13. Τεχνικός Προγραμματιστής Πολυμέσων (Multimedia Developer Engineer)
14. Τεχνικός Πολυμέσων (Multimedia Engineer)
15. Τεχνικός Λογισμικού-IT (IT-Software Engineer)
16. Τεχνικός Επιμελητής Τεκμηριωτής Μουσικού Αρχείου (Curatorial Music Archive Technician)
17. Τεχνικός Ψηφιοποιητής Αρχειακού Υλικού (Archives Technician)
18. Τεχνικός Γραφίστας (Graphics Technician)
19. Μουσικός Επιμελητής (Music Editor)
20. Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατώ (Floor Manager)
21. Επιμελητής Ενδυμάτων (Styling)