Τακτικό Μέλος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Για να γίνει ο ενδιαφερόμενος ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ πρέπει να υποβάλει αίτηση εγγραφής (εκτύπωση εδώ) προς το Δ.Σ., μαζί με:

• 4 έγχρωμες φωτογραφίες.

• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

• Βιβλιάριο ασθενείας του εκάστοτε οριζόμενου από το νόμο ασφαλιστικού φορέα που να αποδεικνύει το χρόνο ασφάλισης στην ειδικότητα που κάνει την αίτηση.

• Κατάσταση ενσήμων των τελευταίων χρόνων.

• Γραμματικές γνώσεις / τίτλοι σπουδών / πιστοποίηση.

• Συνδρομή εγγραφής 45,00 € και προπληρωμή των τριών πρώτων μηνών ( σύνολο 60,00 € ).