Υπερωριακή απασχολήση

Προς τους εργαζόμενους του οπτικοακουστικού φορέα (τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης )που εργάζονται σε καθεστώς ορισμένου χρόνου εξαρτημένης εργασίας . 1...

Read More
Σελίδα 4 από 41234
Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon