Υπερωριακή απασχολήση

Προς τους εργαζόμενους του οπτικοακουστικού φορέα (τεχνικούς κινηματογράφου και τηλεόρασης )που εργάζονται σε καθεστώς ορισμένου χρόνου εξαρτημένης εργασίας . 1...

Read More
Σελίδα 3 από 3123
Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon