Νομικό Πλαίσιο

 

Καταστατικό Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.

ΦΕΚ 1448 17-6-2011 Σ.Ε.Ε

Γνωμοδότηση

N.3919/2011

Ν.3905 Νόμος για τον κινηματογράφο (ΦΕΚ 219/23-12-10)

Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις. Για να διαβάσετε το νόμο πατήστε εδώ.

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που αφορά στα πνευματικά δικαιώματα των Τεχνικών Κινηματογράφου, ορίζεται από το νόμο 2121/1993 (συμπεριλαμβάνονται όλες οι τροποποιήσεις του μέχρι το 2007) Νόμος

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα πνευματικά δικαιώματα θα βρείτε στον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» www.isocratis.gr

N.1264/1982 Συνδικαλιστικός

N.2173/1993 Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

N.4144/2013 Αντιμετώπιση παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση

N.2121/1993 Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα

ΝΟΜΟΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ εδώ

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ εδώ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΑ

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ. ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.
Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) στο σύνολο του ημερομισθίου πάνω από το ποσό που ορίζεται από τις διατάξεις της περ. β” της παρ. 1 του άρθρου 57 του ΚΦΕ (24 ευρώ). Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από το ανωτέρω προβλεπόμενο ποσό δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου.
Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.), ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon