Οκτ 6, 2016

Καταβολή Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος ΟΑΕΔ Έτους 2016

Καταβολή Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος ΟΑΕΔ Έτους 2016

Τα άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα, και ασκούν το επάγγελμα του τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης που περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.1836/89 όπως ισχύει, δικαιούνται ειδικό εποχικό βοήθημα από τον ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι του ειδικού εποχικού βοηθήματος είναι τα άτομα που παρέχουν την εργασία στην Ελλάδα, εφ’ όσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

Την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 00:01 ξεκινά ηλεκτρονικά η υποβολή των αιτήσεων για την καταβολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά, είτε στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου χώρου ηλεκτρονικής πρόσβασης, είτε μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00, για όσους υποβάλουν αίτηση μέσω των ΚΠΑ 2 και των ΚΕΠ και ώρα 23:59 για όσους υποβάλουν αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο.

Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις ημέρες ασφάλισης, στο εισόδημα και – για τους πολίτες τρίτων χωρών – στην άδεια διαμονής, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από τον ΟΑΕΔ μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.

Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης, από 10/9/2016 έως 30/11/2016 δε δικαιούνται το ειδικό εποχικό βοήθημα.

Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει προσπάθεια ούτως ώστε η πίστωση να ολοκληρώνεται μετά την πάροδο 15 εργάσιμων ημερών από την έγκριση της αίτησης.

Για να δείτε τις λεπτομέρειες για το ύψος του βοηθήματος, τις προϋποθέσεις χορήγησης και τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το Δελτίο Τύπου του ΟΑΕΔ πατήστε εδώ.

 

Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. – Ο.Τ.  6/10/2016

Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon