Μαρ 25, 2014

Εγγραφή Δόκιμων Μελών

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΜΕΛΩΝ

  • Αίτηση εγγραφής ( από Ε.Τ.Ε.Κ.Τ. ) εδώ
  • 4 έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας
  • Βεβαίωση περί φοίτησης ή αποφοίτησης από την οικεία αναγνωρισμένη Σχολή
  • Συνδρομή εγγραφής 25,00 € και προπληρωμή των τριών πρώτων μηνών ( σύνολο 32,50€ )

Περισσότερες πληροφορίες για τα νέα μέλη μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon