Ιαν 31, 2017

Δελτίο Τύπου Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.

logo etekt

Αρ. Πρωτ.: 1478

Αθήνα, 31/1/2017

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λόγω του ότι στο χώρο του Κινηματογράφου – Τηλεόρασης – Διαφήμισης το τελευταίο χρόνο ορισμένοι παραγωγοί έχουν παρανοήσει τις συνθήκες εργασίας, η  Ε.Τ.Ε.Κ.Τ- Ο.Τ. διευκρινίζει τα εξής:

1. Τα ωράρια εργασίας στον οπτικοακουστικό χώρο καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και ως εκ τούτου οι εργαζόμενοι που απασχολούνται δύναται να εργαστούν από 40 ώρες έως 50  εβδομαδιαίως, εφ’ όσον υπάρχει αιτιολογία και δηλωθεί στο βιβλίο υπερωριών και στο ΣΕΠΕ για την απασχόληση πέραν του νομίμου ωραρίου των 40 ωρών (Ν. 4225/2014 – Ν. 3863/2010).

2. Οι τεχνικοί ορισμένου χρόνου όλων των κλάδων και όλων των ειδικοτήτων που εργάζονται στον οπτικοακουστικό τομέα παρέχουν εξαρτημένη εργασία (Άρειος Πάγος 372/2014). Ο Παραγωγός υποχρεούται να ασφαλίσει τον Τεχνικό με την ειδικότητα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στη 12η ασφαλιστική κλάση (κωδικός ειδικότητας 314150 και ΚΠΚ 101), όπως αυτό απορρέει από τις εγκυκλίους του ΙΚΑ (124/6-8-1986, 80/30-5-2007). Ο Παραγωγός και ο Τεχνικός είναι υποχρεωμένοι να προσυπογράφουν Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, όπως ορίζει ο νόμος.

3. Η ασφάλεια στον χώρο τον γυρισμάτων είναι ευθύνη του παραγωγού. Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια των τρίτων (Ν.3850/2010).

Η Ε.Τ.Ε.Κ.Τ – Ο.Τ. μετά από μαραθώνιες συναντήσεις  με τα αρμόδια υπουργεία και σωματεία του χώρου μας, προσπαθώντας  να εξομαλύνει θέματα του ωραρίου και του ασφαλιστικού, έχοντας προτάσεις πολύ συγκεκριμένες, δε βρήκε καμία στήριξη. Σα Πρωτοβάθμιο Σωματείο είναι υποχρεωμένο να στηρίξει τη τήρηση της νομοθεσίας, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Το Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.

Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon