Αμοιβολόγιο / Tariff

 

Για να κατεβάσετε το Αμοιβολόγιο της ΕΤΕΚΤ που ισχύει από 1/1/2010 πατήστε εδώ.

To download the Tariff of ETEKT that is valid from 1/1/2010 click here.

Για να κατεβάσετε μεμονωμένα τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εργασίας πατήστε εδώ.

To download individually the Private Fixed-Term Employment Agreements click here.

Η Σ.Σ.Ε. της ΕΤΕΚΤ κηρύχθηκε γενικώς υποχρεωτική με το ΦΕΚ 1448Β/17-6-2011. Για να κατεβάσετε το σχετικό ΦΕΚ, πατήστε εδώ.

Δείτε τις φωτογραφίες
Facebook Icon